Дентален кабинет "Крушарски" - зъболекар / стоматолог в София

Работно време : Всеки ден от 09:30 до 19:00
  За контакти : +359 888/ 221-878

Консервативно лечение

В консервативното лечение влизат услугите:

Лечение на кариес

Кариесът е едно от най – разпространените заболявания на твърдите зъбни тъкани. Лечението се състои в отстраняване на кариозните тъкани и обтурирането на дефекта с различен по вид материал. В кабинетите се използват основно фотополимери на фирма 3М ЕСПЕ.

Ендодонтия

Занимава се с лечението на кореноканалната система на зъбите и периапикалните тъкани. За целта , в клиниката се използват апаратура и методи на утвърдени световни фирми и лектори, което гарантира високо качество и дълготрайност на лечението. Работи се с ротационни системи на фирмите  sybron endo  и millefer , като всеки етап се контролира рентгенографски.